Böcker

Sista resan till Phnom Penh (Ordfront 2006)

I väntan på talibanerna (Ordfront 2010)

Älskade terrorist (Norstedts 2016) – skriven med Anna Sundberg